Brexit Pledges

National 

Down load the Brexit Party National Pledges here in PDF format.

National Welsh version

Down Load the Brexit Party Local Welsh Pledges here in PDF format


Placeholder Picture

From the left and right united

Short quotes

I have life experience and the skills to make Wrexham come alive again as a town.
Mae gen i brofiad bywyd a’r sgiliau i adfywio Wrecsam fel tref.

I will put Wrexham first: my family and I will live in Wrexham.
Fe roddaf Wrecsam yn gyntaf: fe fydd fy nheulu a minnau yn byw yn Wrecsam.

Unlike some other candidate I will put Wales and Welsh first.
Yn wahanol i ryw ymgeisydd arall, fe roddaf Gymru a Chymreictod yn gyntaf.

I support the Welsh language.
Rwyf yn cefnogi’r iaith Gymraeg.

Vote for Ian Berkeley-Hurst on the 12th December 2019…you can Trust me to put Wrexham and Wales first.
Pleidleisiwch dros Ian Berkeley-Hurst ar y 12fed o Ragfyr, 2019 ... fe allwch Ymddiried ynof i roi Wrecsam a Chymru yn gyntaf.

The right candidate to stand up for Wrexham in Parliament: Vote for Ian Berkeley-Hurst on the 12th December 2019.
Yr ymgeisydd iawn i wneud safiad dros Wrecsam yn y Senedd: Pleidleisiwch dros Ian Berkeley-Hurst ar y 12fed o Ragfyr, 2019.